The International Labour Organisation recently reported that companies are losing up to 20% in productivity due to malnutrition.

Plaaswerkers is deur navorsing geidentifiseer as uiters weerloos betrefende voeding en geestesgesondheid .

Kinders wat op plase woon en grootword  is geneig om te klein en ook ondergewig te wees , tot n groter mate as enige ander kinders in Suid afrika .

Bevindinge het aangedui dat die meerderheid van huishoudings nie voedingsekuriteit ervaar nie .

Die beskikbaarheid van voedsel op sigself is nie n probleem nie , omdat plase gewoonlik naby n dorp gelee is .

Desnieteenstaande het almal nie toegang tot genoeg voedsame voedsel nie , as gevolg van tekort aan geld , die grootte van die huishouding , gebrek aan opvoeding , beperkte tyd beskikbaar en die verspreide aard van huishoudings .

Daar is in studies bewys dat toegang tot voeding (kos) direkte impak op produktiwiteit het .

Access to food directly impacts productivity,

The Challenge.

Nhlayisa Power Supply Challenge

48% of rural people in Africa are malnourished.

Nhlayisa Power Supply Challenge

5.6 of the 10 million children deaths can somehow be attributed to malnutrition. (2008 study)

Nhlayisa Power Supply Challenge

Poor nutrition limits national intellectual potential, and has an impact on the performance.

 

Daar kan daagliks met aanvang van werksdag een *single serving* uitgedeel word , wat verseker dat die werker sy volle potensiaal bereik .

Plaaswerkers is die ruggraat van boerdery , en teen die koste van minder as R5 per werker per dag , is die voordele vanselfsprekend .

Ons lewer maandeliks in die hele suid afrika af .